Commissies

Commissies

STUK heeft dertien commissies. Deze commissies worden opgedeeld in drie categorieën: gezelligheidscommissies, productiecommissies en zakelijke commissies. Lees hieronder wat de verschillende commissies doen en kom erachter welke commissie het best bij jou past! Het is mogelijk om lid te zijn van verschillende commissies: niets moet, alles mag.  Als je lid bent van een commissie, dan vertrouwen we erop dat je lid van de commissie blijft en dat je je commissiewerk goed verricht. Commissiewerk vergt inzet en betrokkenheid, en dat maakt deelname aan een commissie juist erg leuk. Het is een tevens een fijne manier van vrienden maken. STUK draait op zijn commissies en we zijn alle commissieleden dan ook ontzettend dankbaar!

De aanmeldingen voor de commissies zijn momenteel gesloten maar hou alle communicatiekanalen in de gaten voor wanneer je je weer kan inschrijven!

Gezelligheidscommissies

De gezelligheidscommissies zijn de sfeermakers binnen STUK. Deze commissies organiseren regelmatig de meest uiteenlopende borrels en activiteiten.

De TheaterAct – Onze Theateractiviteitencommissie

Deze commissies organiseert elke zes weken een theater-gerelateerde activiteit, zoals een theaterworkshop of een theaterbezoek. Iedereen binnen deze prachtige vereniging heeft wel iets met theater en deze commissie zorgt ervoor dat we met zoveel mogelijk aspecten van theater kunnen kennis makenHet befaamde moorddiner dat rond december plaatsvindt wordt door beide activiteitencommissies gezamenlijk georganiseerd.

De TheaterAct bestaat uit ongeveer vier tot vijf leden. De activiteiten worden georganiseerd op maandag en dinsdag, vaak in de avond. 
E-mailadres: theateract@stvstuk.

De Gecco – Onze Activiteitencommissie

Deze commissies organiseert elke zes weken een activiteit, zoals een filmavond of een speurtocht door de stad. Op deze manier kunnen STUKkers zich elke drie weken bij een activiteit uitleven. Het befaamde moorddiner dat rond december plaatsvindt wordt door beide activiteitencommissies gezamenlijk georganiseerd. Dankzij deze commissie verlies je mede-STUKkers zeker niet uit het oog en doe je de meest uiteenlopend activiteiten.

De TheaterAct bestaat uit ongeveer vier tot vijf leden. De activiteiten worden georganiseerd op maandag en dinsdag, vaak in de avond. 
E-mailadres: gecco@stvstuk.

De BIJco – Onze Borrelcommissie

De borrelcommissie organiseert elke twee weken een borrel waar STUKkers onder het genot van een biertje, colaatje of theetje met elkaar kunnen kletsen. Soms zijn dit gewone “BIJklets”borrels, maar de BIJco is ook heel goed in het organiseren van fantastische themaborrels. Zo zijn het afgelopen jaar een sinterklaasborrel, een halloweenborrel en een bakborrel geweest. En dat smaakt naar meer!

De BIJco zal ongeveer uit vijf leden bestaan en vergadert eens in de twee weken of eens in de maand. Daarnaast zijn de leden van deze commissie in de regel bij elke borrel aanwezig.
E-mailadres: BIJco@stvstuk.nl

De Proloog – Onze Introcommissie

De introcommissie van STUK, oftewel de Proloog, zorgt ervoor dat alle eerstejaars binnen de vereniging met open armen worden ontvangen. De grootste activiteit die de Proloog organiseert, is het introkamp. Op dit kamp leren nieuwe STUKkers elkaar en oude leden kennen door middel van theaterspelletjes overdag en een feestje in de avond. Daarnaast is de Proloog verantwoordelijk voor de promotie tijdens de UIT.

De Proloog vergadert in het begin van het jaar een keer per maand. Als de UIT en het introkamp naderen, dan vergadert de Proloog ongeveer een keer per week of een keer per twee weken. Deze commissie is toegankelijk voor halfjaarsleden die in februari lid worden.
E-mailadres: proloog@stvstuk.nl

De Epiloog – Onze Almanakcommissie

De Epiloog is verantwoordelijk voor het maken van het slotSTUK: hét jaarboek van STUK. Dit jaarboek bevat foto’s van alle activiteiten, borrels en producties van het afgelopen jaar en zal ook gevuld zijn met de meest memorabele quotes, kijkjes achter de schermen, interviews, puzzels, wetenswaardige weetjes en eigen toevoegingen van STUKkers.

Aangezien deze commissie dit jaar voor het eerst in huidige vorm bestaat (afgelopen jaar was deze commissie samen met de fotocommissie), zal gedurende het jaar worden gekeken hoe vaak deze commissie zal vergaderen. De Epiloog zal bestaan uit ongeveer vier tot vijf leden.
E-mailadres: epiloog@stvstuk.nl

De Escalacie – Onze Feestcommissie

De Escalacie organiseert elk jaar twee feesten, waarbij zeker de voetjes van de vloer zullen gaan! Het eerste feest is tijdens de diesweek in maart. Het tweede feest is in juni en wordt in samenwerking met enkele andere Utrechtse cultuurverenigingen georganiseerd.

De Escalacie vergadert een tot twee keer per maand en bestaat uit ongeveer vier leden.
E-mailadres: feco@stvstuk.nl

De Expedicie – Onze Reiscommissie
Vanaf aankomend jaar introduceert STUK een reiscommissie. Deze commissie organiseert dit jaar een (weekend)reis naar een locatie binnen Nederland. De reis zal waarschijnlijk ergens in mei plaatsvinden. De inhoud van de reis wordt door de commissie ingevuld, denk hierbij bijvoorbeeld aan een theaterworkshop of theaterspel overdag en een swingend feestje in de avond.

De Reiscommissie vergadert eens in de twee weken en bestaat uit vijf leden. 

E-mailadres: expedicie@stvstuk.nl

De CameraObSTUKa – Onze Fotocommissie

De fotocommissie zorgt ervoor dat de mooiste STUK-momenten op camera vastgelegd worden. Deze commissie maakt foto’s tijdens activiteiten, borrels, voorstellingen en achter de schermen. Daarnaast draagt deze commissie zorg voor de bewerking van foto’s en plaatst ze de foto’s op het Leden Internet Toegangsportaal (LIT). De fotocommissie is ideaal voor STUKkers met een scherpe en creatieve blik.

De fotocommissie bestaat uit drie tot vijf leden. 

Als je een vraag hebt over de Fotocommissie, dan kun je een e-mail sturen naar het bestuur: bestuur@stvstuk.nl

Productiecommissies

De productiecommissies zorgen ervoor dat ook alles achter de schermen vlekkeloos wordt geregeld. De productiecommissies zijn van levensbelang voor de producties die STUK ieder jaar op de planken zet.

De STUKmakers – Onze Decorcommissie

De STUKmakers zijn verantwoordelijk voor het decor dat bij producties wordt gebruikt. De voornaamste bezigheid van deze commissie is het afstruinen van talloze kringloopwinkels naar bruikbaar decor. Daarnaast timmeren de STUKmakers na een bezoekje aan de bouwmarkt ook regelmatig zelf iets in elkaar. De STUKmakers helpen ten slotte ook met het verplaatsen van het decor naar het theater waarin de productie speelt. STUKmakers zijn vaak bij een generale repetitie aanwezig. Ervaring op het gebied van decor maken is absoluut niet vereist, maar een creatieve blik is wel een pré.

De STUKmakers bestaat idealiter uit vijf of zes leden. Deze commissie vergadert eens in de twee weken en is daarnaast ook veel bezig met het zoeken naar en bouwen van decor. De werklast is lastig te bepalen, omdat de periode rond de voorstelling een stuk drukker is dan perioden waarin geen voorstellingen spelen. Gemiddeld zijn de STUKmakers zo’n drie uur per week bezig met overig commissiewerk, zoals het bezoeken van kringloopwinkels en het in elkaar timmeren van decorstukken. De decorstukken worden opgeslagen door STUK. De decorcommissie wordt bijgezeten door de commissaris productie.
E-mailadres: productie@stvstuk.nl

Hot KoCo – Onze Kostuumcommissie
De Kostuumcommissie draagt zorg voor de prachtige outfits waarin onze spelers het podium op stappen. De commissie houdt zich vooral bezig met het afstruinen van kringloopwinkels, maar schroomt ook zeker niet om zelf met een naaimachine aan de slag te gaan. De kostuumcommissie heeft nauw contact met de regisseur en laat zich leiden door diens wensen en ideeën, maar behoudt zelf ook altijd creatieve vrijheid.

De Hot KoCo zal bestaan uit ongeveer vijf of zes leden. De commissie vergadert eens per twee weken. Naast vergaderen zijn leden van de kostuumcommissie ook veel bezig met het regelen van de kostuums. De tijd die hier in gaat zitten verschilt sterk per periode: in de weken de rond een voorstelling is het drukker dan in andere weken. Gemiddeld zijn commissieleden 3 uur per week kwijt aan commissiewerk. De kostuumcommissie wordt bijgezeten door de commissaris productie.
E-mailadres: productie@stvstuk.nl

De Techco – Onze Techniekcommissie
Vanaf aankomend jaar zullen STUKkers die affiniteit hebben met theatertechniek worden verenigd in een techniekcommissie. Deze commissie regelt de licht- en geluidtechniek van de voorstelling en van borrels en activiteiten. Daarnaast zorgt deze commissie ervoor dat de voorstelling wordt gefilmd, zodat de spelers zichzelf nog een keertje op beeld terug kunnen zien. De techniekcommissie zal dit jaar geleid worden door onze Kandidaat-penningmeester, Coen, die jarenlang ervaring heeft met theatertechniek. Om lid te worden van de Techco is ervaring met theatertechniek niet vereist: Coen zal je met alle liefde de fijne kneepjes van het vak leren.

De Techco vergadert een aantal keer rond de dag van de voorstelling om de techniek door te spreken. Daarnaast heeft de Techco een paar besprekingen met de regisseur om diens wensen duidelijk te krijgen. De Techco woont tevens twee tot drie doorlopen van de voorstelling bij, zodat duidelijk is welke techniek op welk moment nodig is. Ten slotte zullen er ook bijeenkomsten zijn om de leden van de Techco de ins en outs van theatertechniek bij te brengen. De Techco zal bestaan uit ongeveer vier tot vijf leden.

E-mailadres: techco@stvstuk.nl

Zakelijke commissies

De zakelijke commissies zorgen ervoor dat STUK op de achtergrond draaiende blijft. Je ziet deze commissies misschien niet meteen, maar ze zijn onmisbaar voor de vereniging. Naast dat het heel leuk is om te helpen met de organisatie en het voortbestaan van STUK, leer je in zo’n commissie ook veel over hoe de vereniging werkt en leer je hoe je samen dingen voor elkaar krijgt. Bovendien staat deelname aan één van deze commissies megagoed op je CV.

ACQCIE –onze Acquisitiecommissie
De ACQCIE is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor STUK. De acquisitiecommissie haalt op deze manier een groot deel van het geld voor het bekostigen van producties binnen. Het neerzetten van producties is helaas niet gratis en om deze reden is de ACQCIE absoluut onmisbaar voor STUK.

De ACQCIE houdt geen (twee)wekelijkse vergaderingen, maar plant zogenaamde ACQCIE-dagen in. In de maanden september-maart vinden deze dagen ongeveer eens per drie weken plaats. De commissieleden schrijven dan achter hun laptops verschillende fondsen aan. Elk fonds is anders, wat vraagt om een individuele benadering. Het is de taak van deze commissie om aan het fonds duidelijk te maken waarom het belangrijk is dat onze voorstellingen worden opgevoerd. Hiertoe onderbouwen zij de aanvraag met een uitgebreide uitleg en financieel plan. Dit is niet alleen mega leerzaam, maar er komt ook een hoop creativiteit bij kijken!
In de maanden maart-juli is deze commissie vooral bezig met afrekenen. De commissie komt dan ongeveer eens in de maand bij elkaar. Durf en kan jij STUK zo op de kaart te zetten dat anderen daardoor een financiële bijdrage willen doen, dan heeft STUK jou nodig!

De ACQCIE bestaat uit ongeveer vier leden en wordt bijgezeten door de commissaris extern.

De Kasco – onze Kascommissie
De kascommissie controleert de activiteiten van de penningmeester. Daarnaast legt de penningmeester verantwoording aan de kascommissie af. Op deze manier houdt de kascommissie STUK financieel gezond en kan STUK de leukste borrels, activiteiten en producties blijven organiseren.

De Kascommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar en bestaat bij voorkeur uit meer dan twee leden, al heeft de commissie ook wel eens uit één lid bestaan. Ben jij scherp op financiën en zorgvuldig met rekenen, dan is de kascommissie jouw ding! De kascommissie wordt bijgezeten door de penningmeester.