Commissies

Commissies en Werkgroepen

STUK heeft veertien commissies, drie werkgroepen en drie controlerende/adviserende organen. Deze commissies worden opgedeeld in gezelligheidscommissies en productiecommissies. De werkgroepen vallen onder de categorie zakelijk. Lees hieronder wat de verschillende commissies en werkgroepen doen en kom erachter welke commissie of werkgroep het best bij jou past! Het is mogelijk om lid te zijn van verschillende commissies en/of werkgroepen: niets moet, alles mag. Lid zijn van een commissie of werkgroep is tevens een goede manier om vriendschappen te sluiten binnen de vereniging.

Als je lid bent van een commissie, dan vertrouwen we erop dat je lid van de commissie blijft en dat je je commissiewerk goed verricht. Commissiewerk vergt inzet en betrokkenheid en dat maakt deelname aan een commissie juist erg leuk. Als je lid bent van een werkgroep, dan vragen we net wat extra inzet dan bij een commissie. Dit is zo aangezien de werkgroepen meer te maken zullen hebben met externe partijen en dus meer verantwoordelijkheid vergen. Een werkgroep is dus perfect voor leden die meer uitdaging zoeken en op een zakelijkere manier een STUKje willen bijdragen aan de vereniging. STUK draait op zijn commissies en werkgroepen. We zijn alle commissie- en werkgroepleden dan ook ontzettend dankbaar!

Gezelligheid

De gezelligheidscommissies zijn de sfeermakers binnen STUK. Deze commissies organiseren regelmatig de meest uiteenlopende borrels en activiteiten.

De TheaterAct – Onze Theateractiviteitencommissie

Deze commissie organiseert elke zes weken een theatergerelateerde activiteit, zoals een theaterworkshop of een theaterbezoek. Iedereen binnen deze prachtige vereniging heeft wel iets met theater en deze commissie zorgt ervoor dat we met zoveel mogelijk aspecten van theater kennis kunnen maken. Het befaamde moorddiner wordt door beide activiteitencommissies (zie ook: de Gecco) gezamenlijk georganiseerd.

De TheaterAct vergadert eens in de twee weken en bestaat uit ongeveer vier tot vijf leden. De activiteiten worden georganiseerd op maandag en dinsdag, vaak in de avond. 

E-mailadres: theateract@stvstuk.nl

De Gecco – Onze Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert elke zes weken een activiteit, zoals een filmavond of een speurtocht door de stad. Op deze manier kunnen STUKkers zich elke drie weken bij een activiteit uitleven. Het befaamde moorddiner wordt door beide activiteitencommissies (zie ook: de TheaterAct) gezamenlijk georganiseerd. Dankzij deze commissie verlies je mede-STUKkers zeker niet uit het oog en doe je de meest uiteenlopende activiteiten.

De Gecco vergadert eens in de twee weken en bestaat uit ongeveer vier tot vijf leden. De activiteiten worden georganiseerd op maandag en dinsdag, vaak in de avond. 

E-mailadres: gecco@stvstuk.nl

De BIJco – Onze Borrelcommissie

De borrelcommissie organiseert elke twee weken een borrel waar STUKkers onder het genot van een drankje met elkaar kunnen kletsen. Soms zijn dit gewone “BIJklets”borrels, maar de BIJco is ook heel goed in het organiseren van fantastische themaborrels. Zo zijn er weleens sinterklaasborrels, halloweenborrels, pubquizborrels en bakborrels geweest. Dat smaakt naar meer!

De BIJco vergadert eens in de twee weken en bestaat ongeveer uit vijf leden. Daarnaast zijn de leden van deze commissie in de regel bij elke borrel aanwezig.

E-mailadres: bijco@stvstuk.nl

De Proloog – Onze Introcommissie

De introcommissie van STUK, oftewel de Proloog, zorgt ervoor dat alle eerstejaars binnen de vereniging met open armen worden ontvangen. De grootste activiteit die de Proloog organiseert, is het introkamp. Op dit kamp leren nieuwe STUKkers elkaar en oude leden kennen door middel van theaterspelletjes overdag en een feestje in de avond. Daarnaast is de Proloog verantwoordelijk voor de promotie tijdens de UIT.

De Proloog vergadert in het begin van het jaar een keer per maand. Als de UIT en het introkamp naderen, dan vergadert de Proloog ongeveer een keer per week of een keer per twee weken. De Proloog bestaat uit vier tot vijf leden. Deze commissie wordt pas samengesteld in februari en is dus ook toegankelijk voor halfjaarsleden.

E-mailadres: intro@stvstuk.nl

De Epiloog – Onze Almanakcommissie

De Epiloog is verantwoordelijk voor het maken van hét jaarboek van STUK. Dit jaarboek bevat foto’s van alle activiteiten, borrels en producties van het afgelopen jaar en zal ook gevuld zijn met de meest memorabele quotes, kijkjes achter de schermen, interviews, puzzels, wetenswaardige weetjes en eigen toevoegingen van STUKkers.

De Epiloog vergadert twee keer per maand. Aan het eind van het jaar is de werklast hoger en wordt dit een keer per week. Deze commissie bestaat uit ongeveer vier tot vijf leden.

E-mailadres: epiloog@stvstuk.nl

De Escalacie – Onze Feestcommissie

De Escalacie organiseert elk jaar twee feesten, waarbij zeker de voetjes van de vloer zullen gaan! Het eerste feest is een gala, waarbij STUKkers zich volledig kunnen uitdossen. Het tweede feest is aan het einde van het jaar als dé afsluiter van het fantastische STUK-jaar.

De Escalacie vergadert een tot twee keer per maand en bestaat uit ongeveer vier leden.

E-mailadres: escalacie@stvstuk.nl 

De Expedicie – Onze Reiscommissie

Wij hebben ook een reiscommissie. Deze commissie organiseert dit jaar een (weekend)reis naar een locatie binnen Europa. De reis zal in mei plaatsvinden. De inhoud van de reis wordt door de commissie ingevuld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een theaterworkshop of theaterspel overdag en een swingend feestje in de avond.

De reiscommissie vergadert eens in de twee weken en bestaat uit vijf leden. 

E-mailadres: expedicie@stvstuk.nl

De CameraObSTUKa – Onze Fotocommissie

De fotocommissie zorgt ervoor dat de mooiste STUK-momenten op camera vastgelegd worden. Deze commissie maakt foto’s tijdens activiteiten, borrels, voorstellingen en achter de schermen. Daarnaast draagt deze commissie zorg voor de bewerking van foto’s en voor de plaatsing van foto’s op het Leden Internet Toegangsportaal (LIT).

De fotocommissie vergadert een keer per maand en bestaat uit drie tot vijf leden. 

E-mailadres: camstuk@stvstuk.nl

Productie

De productiecommissies zorgen ervoor dat ook alles achter de schermen vlekkeloos wordt geregeld. De productiecommissies zijn van levensbelang voor de producties die STUK ieder jaar op de planken zet. De productiecommissies onderhouden nauw contact met de regisseurs en commissarissen productie. 

De STUKmakers – Onze Decorcommissie

De STUKmakers zijn verantwoordelijk voor het decor dat bij producties wordt gebruikt. De voornaamste bezigheid van deze commissie is het afstruinen van talloze kringloopwinkels naar bruikbaar decor. Daarnaast timmeren de STUKmakers na een bezoekje aan de bouwmarkt ook regelmatig zelf iets in elkaar. De STUKmakers helpen ten slotte ook met het verplaatsen van het decor naar het theater waarin de productie speelt. STUKmakers zijn vaak bij een generale repetitie aanwezig. Ervaring op het gebied van decor maken is absoluut niet vereist, maar een creatieve blik is wel een pré.

De STUKmakers vergaderen eens in de twee weken en de commissie bestaat uit zes of zeven leden. De periode rond de voorstellingen is een stuk drukker dan perioden waarin geen voorstellingen spelen. Gemiddeld zijn de STUKmakers zo’n drie uur per week bezig met overig commissiewerk, zoals het bezoeken van kringloopwinkels en het in elkaar timmeren van decorstukken.

E-mailadres: stukmakers@stvstuk.nl

Hot KoCo – Onze Kostuumcommissie

De kostuumcommissie draagt zorg voor de prachtige outfits waarin onze spelers het podium op stappen. De commissie houdt zich vooral bezig met het afstruinen van kringloopwinkels, maar schroomt ook zeker niet om zelf met een naaimachine aan de slag te gaan.

De Hot KoCo vergadert eens per twee weken en bestaat uit ongeveer vijf tot zes leden. Naast vergaderen zijn leden van de kostuumcommissie ook veel bezig met het regelen van de kostuums. De periode rond de voorstellingen is een stuk drukker dan perioden waarin geen voorstellingen spelen. Gemiddeld zijn commissieleden 3 uur per week kwijt aan commissiewerk.

E-mailadres: hotkoco@stvstuk.nl

De Techco – Onze Techniekcommissie

De Techco regelt de licht- en geluidtechniek van de voorstelling en van borrels en activiteiten. Daarnaast zorgt deze commissie ervoor dat de voorstelling wordt gefilmd, zodat de spelers zichzelf nog een keertje op beeld terug kunnen zien. Om lid te worden van de Techco is ervaring met theatertechniek niet vereist: Er zal je met alle liefde de fijne kneepjes van het vak aangeleerd worden.

De Techco vergadert een aantal keer rond de dag van de voorstelling om de techniek door te spreken. Daarnaast heeft de Techco een paar besprekingen met de regisseur om diens wensen duidelijk te krijgen. De Techco woont tevens twee tot drie doorlopen van de voorstelling bij, zodat duidelijk is welke techniek op welk moment nodig is. Ten slotte zullen er ook bijeenkomsten zijn om de leden van de Techco de ins en outs van theatertechniek bij te brengen. De Techco bestaat uit ongeveer vier tot vijf leden.

E-mailadres: techco@stvstuk.nl

Het Grimeteam – Onze Grimecommissie

Visagie kan een voorstelling compleet maken en is daarom belangrijk om mee te nemen in het productieproces. De grimecommissie regelt daarom de make-up en/of schmink van de voorstellingen. Zij zullen dan ook altijd aanwezig zijn bij voorstellingen om de visagie van de spelers te doen.

De grimecommissie vergadert over het algemeen eens in de maand. In de periode rond de voorstellingen zullen zij iets vaker vergaderen. De grimecommissie bestaat uit vier tot vijf leden.  

E-mailadres: grimeteam@stvstuk.nl

PoCo – Onze Postercommissie

De PoCo is verantwoordelijk voor het maken van posters en programmaboekjes voor producties. In de eerste maanden zal er ruimte zijn om de fijne kneepjes van het vak (aan elkaar) te leren. Gezamenlijk zullen jullie elkaar dus dé tips en tricks leren van de wonderbaarlijke kunst van het fotoshoppen. Daarna zullen er concepten worden gemaakt van de posters en programmaboekjes.

De PoCo vergadert twee keer per maand. In de periode van de voorstellingen zal er vaker vergaderd worden. De PoCo bestaat uit drie tot vier leden.

E-mailadres: poster@stvstuk.nl

De PremièreCo – Onze Filmcommissie

De PremièreCo houdt zich voornamelijk bezig met het maken van trailers voor de producties. Daarnaast zorgt de PremièreCo er ook voor dat de registraties van de voorstellingen online komen! Voordat het zover is, is de commissie eerst nog druk bezig met het editen van de opnames. Een echte professionele editor hoef je niet te zijn om te kunnen aansluiten bij de commissie. Als je maar enthousiast en bereid bent om te leren! 

De filmcommissie vergadert twee keer per maand. In de periode van de voorstellingen zal er vaker vergaderd worden. De PremièreCo bestaat uit zes tot zeven leden.

E-mailadres: filmcommissie@stvstuk.nl

Zakelijk

Onder zakelijk vallen drie werkgroepen. Je ziet deze werkgroepen misschien niet allemaal meteen, maar ze zijn onmisbaar voor de vereniging. Naast dat het heel leuk is om te helpen met de organisatie en het voortbestaan van STUK, leer je in zo’n commissie ook veel over hoe de vereniging werkt en leer je hoe je samen dingen voor elkaar krijgt. Daarnaast leer je een professionele houding aan te nemen tegenover externen en staat het goed op je CV.  

Werkgroep Acquisitie 

De Werkgroep Acquisitie is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor STUK. De werkgroep haalt op deze manier een groot deel van het geld voor het bekostigen van producties binnen. Het neerzetten van producties is helaas niet gratis en om deze reden is de werkgroep absoluut onmisbaar voor STUK.

De fondsen worden in tweetallen aangeschreven. Elk fonds is anders, wat vraagt om een individuele benadering. Het is de taak van deze werkgroep om aan het fonds duidelijk te maken waarom het belangrijk is dat onze voorstellingen worden opgevoerd. Hiertoe onderbouwen zij de aanvraag met een uitgebreide uitleg en financieel plan. Dit is niet alleen megaleerzaam, maar er komt ook een hoop creativiteit bij kijken! Durf en kan jij STUK zo op de kaart te zetten dat anderen daardoor een financiële bijdrage willen doen, dan heeft STUK jou nodig!

De Werkgroep Acquisitie houdt over het algemeen eens in de twee weken vergaderingen. In de maanden maart-juli is deze werkgroep vooral bezig met afrekenen. De werkgroep komt dan ongeveer eens in de maand bij elkaar. De werkgroep bestaat uit vijf tot zes leden en wordt bijgezeten door de commissaris extern en secretaris.

E-mailadres: acquisitie@stvstuk.nl

Werkgroep Externe Relaties

De Werkgroep Externe Relaties zal zich bezighouden met het leggen en onderhouden van externe contacten en samenwerkingen van STUK. De werkgroep contacteert bedrijven en ze zijn daarbij op zoek zijn naar de beste deals. De werkgroep is een op zichzelf staand orgaan en zal terugkoppelen aan de commissaris extern. Deze werkgroep is van groot belang om meer naamsbekendheid voor STUK te creëren. Zij dragen groot enthousiasme voor STUK en hebben een proactieve houding. 

De Werkgroep Externe Relaties vergadert een keer per maand. Aangezien communicatie bij externen van groot belang is zal de werkgroep zich naast de vergaderingen bezighouden met het onderhouden van de contacten. De werkgroep bestaat uit drie tot vier leden.   

E-mailadres: externerelaties@stvstuk.nl

Werkgroep IT

De Werkgroep IT helpt bij het onderhouden van de site en ons Leden Internet Toegangsportaal (LIT). Op die manier zorgen de leden van deze werkgroep met hun programmeervaardigheden ervoor dat alles goed blijft functioneren.
De werkgroep IT vergadert ongeveer één keer per maand en bestaat uit zes leden.

E-mailadres: it@stvstuk.nl

Controlerende/adviserende organen

Onder de controlerende/adviserende organen horen de KasCo, de KBG en de RvA. Deze groepen zorgen ervoor dat de werkzaamheden van het bestuur goed gecontroleerd worden en van voldoende feedback worden voorzien.

De KasCo – onze Kascommissie

De kascommissie controleert de activiteiten van de penningmeester. Daarnaast legt de penningmeester verantwoording aan de kascommissie af. Op deze manier houdt de kascommissie STUK financieel gezond en kan STUK de leukste borrels, activiteiten en producties blijven organiseren.

De kascommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar en bestaat bij voorkeur uit meer dan twee leden, al heeft de commissie ook wel eens uit één lid bestaan. Ben jij scherp op financiën en zorgvuldig met rekenen, dan is de kascommissie jouw ding! De kascommissie wordt bijgezeten door de penningmeester.

E-mailadres: kasco@stvstuk.nl

Klankbordgroep (KBG)

De Klankbordgroep is een onafhankelijk orgaan dat advies geeft aan het bestuur over alle lopende zaken in de vereniging en over wat er onder de leden speelt. Als leden iets kwijt willen over de vereniging kunnen ze naar de KBG toestappen. Op deze manier vertegenwoordigt de KBG de leden en wordt ervoor gezorgd dat de stem van de leden gehoord wordt.

De KBG komt elke maand samen en stelt na elke vergadering een mail op naar het bestuur met feedback. De KBG bestaat uit zo’n vijf tot acht leden.

E-mailadres: kbgstvstuk@gmail.com

Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies is een adviesorgaan bestaande uit oud-bestuursleden van de vereniging. Het bestuur kan naar de RvA toe stappen om advies te vragen over bepaalde bestuurszaken, waarna de RvA de kwestie van feedback zal voorzien.

De RvA bestaat uit zo’n zes oud-bestuursleden en moet via de ALV goedgekeurd worden. De RvA wordt minimaal één keer per jaar bijeengeroepen door het bestuur.

E-mailadres: rvastvstuk@gmail.com