Het Bestuur

Huidig bestuur

Bestuur III der STV STUK
"Hou het heel!"

bestuur3
Staand v.l.n.r.: Rick, Andrea, Leanne en Kasper
Liggend: Inge
Foto: Bas Cornelissen

Voorzitter: Leanne Heuwekemeijer
Leanne is 19 jaar oud en tweedejaarsstudent Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze zal zich tijdens haar bestuursjaar voornamelijk richten op het behouden van overzicht en het bewaken van een goede sfeer binnen de vereniging. Verder zal ze de Act en de Almanakcommissie bijzitten, plaatsnemen in de acquisitiecommissie en zich samen met de Commisaris Extern bezighouden met de sociale media.

Secretaris: Andrea de Vries
Andrea is 21 jaar en vierdejaars Engelsstudente. Op dit moment werkt ze bij de bibliotheek. Bij STUK houdt ze zich voornamelijk bezig met het ledencontact, de tweewekelijkse ledenmail, het notuleren, alle mails en andere interne zaken. Dit jaar zit ze de BIJco (onze borrelcommissie) en de Escalacie (onze feestcommissie) bij. Ze gaat zich focussen op open communicatie en een goede sfeer binnen de vereniging.

Penningmeester: Kasper Nooteboom
Kasper is 21 jaar, is bezig met zijn master Computing Science en zal als Penningmeester bij STUK vooral bezig zijn met begroten en boekhouden. Ook is hij als informaticus verantwoordelijk voor alle zaken omtrent de website en het door hem gebouwde ledenportaal. Verder maakt hij een groot deel van het promotiemateriaal samen met de Commissaris Extern. De hoofdzaak blijft echter de financiën.

Commissaris Extern: Rick Morssink
Rick is 21 jaar en is vierdejaarsstudent Informatiekunde. Op dit moment volgt hij een pre-master om zich voor te bereiden op de master Business Development & Entrepreneurship. Binnen STUK zal hij zich voornamelijk bezighouden met het contact met externe organisaties, de sociale media (samen met de Voorzitter) en de promotie van STUK buiten de vereniging. Verder zit hij in de Acquisitiecommissie en is hij bijzitter van de Proloog, de introductiecommissie. Hij zal zich voornamelijk richten op de naamsbekendheid en de zakelijke connecties van STUK.

Commissaris Productie: Inge Haselager
Inge vervult binnen STUK de functie van Commissaris Productie. Dit betekent dat ze verantwoordelijk is voor de logistiek rondom producties, zoals het werven van regisseurs, het regelen van audities en het op rolletjes laten verlopen van voorstellingsdagen. Inge studeert rechten aan de Universiteit Utrecht en speelt in haar vrije tijd (wat een verrassing) graag toneel. Samen met haar bestuursgenoten hoopt ze STUK dit jaar naar een hoger niveau te tillen.

Oud-besturen

Bestuur II der STV STUK
''Nog een stukkie!''

V.l.n.r.: Samuel, Heleen, Sophia, Jaap en Jo anne
Foto: Kasper Nooteboom

Voorzitter: Sophia Gelpke
Penningmeester: Jaap Kruijt
Secretaris: Heleen Molthoff
Vice-voorzitter
: Samuel Spithorst
Commissaris Productie: Jo anne van den Bergh

Bestuur I der STV STUK
''Maak het STUK!''

Eerste bestuur der stv STUK
V.l.n.r.: Jaap, Heleen, Jo anne, Emma S, Sophia, Emma B, Samuel

Voorzitter: Sophia Gelpke
Penningmeester: Jaap Kruijt
Secretaris: Emma Blad
Vice-voorzitter
: Emma Somsen
Commissaris Extern
: Heleen Molthoff
Commissaris PR
: Samuel Spithorst
Commissaris Productie: Jo anne van den Bergh