Statuten, Reglement en Beleid

De statuten van Studenten Toneelvereniging STUK zijn opgesteld in 2018 en zijn te vinden via de volgende link.

Statuten STV STUK

Het huishoudelijk reglement van Studenten Toneelvereniging STUK is te vinden via de volgende link.

Huishoudelijk Reglement STV STUK 30-4-2019

Het promotiebeleid voor leden van studenten toneelverening STUK is opgesteld in 2018 en is te vinden via de volgende link.

Promotiebeleid voor leden van STUK

De privacyverklaring voor leden van studenten toneelverening STUK is te vinden via de volgende link.

Privacyverklaring STV STUK 10-09-2019

Het media-noodbeleid is opgesteld in 2019 en is te vinden via de volgende link:

Media-noodbeleid