Statuten, Reglement en Beleid

De statuten van Studenten Toneelvereniging STUK zijn opgesteld in 2018 en zijn te vinden via de volgende link.

Statuten STV STUK

Het huishoudelijk reglement van Studenten Toneelvereniging STUK is te vinden via de volgende link.

Huishoudelijk Reglement STV STUK 26-08-2020

Het promotiebeleid voor leden van studenten toneelverening STUK is aangepast in 2020 en is te vinden via de volgende link.

Promotiebeleid voor leden van STUK

De privacyverklaring voor leden van studenten toneelverening STUK is te vinden via de volgende link.

Privacyverklaring STV STUK 31-08-2020

Het media-noodbeleid is opgesteld in 2019 en is te vinden via de volgende link:

Media-noodbeleid